Προστασία προσωπικών δεδομένων

Προστασία προσωπικών δεδομένων

 1. Προοίμιο: Το παρόν Συμφωνητικό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («Συμφωνητικό») καλύπτει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Freemeteo αναφορικά με τις συνθήκες της συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των δεδομένων αυτών από την Freemeteo. Το παρόν Συμφωνητικό δεν καλύπτει τις σχέσεις των χρηστών του Freemeteo με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία η οποία δεν ανήκει στο Freemeteo και στην οποία το Freemeteo δεν ασκεί οποιονδήποτε έλεγχο. Το Freemeteo δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης κατά την επίσκεψη ή χρήση της ιστοσελίδας στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.


 2. Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων: Σε δύο περιπτώσεις το Freemeteo συλλέγει προσωπικά δεδομένα: Α. Όταν ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα Β. Όταν ο χρήστης εγγράφεται σε μία ή περισσότερες υπηρεσίες του Freemeteo. Κατά την εγγραφή του, μπορεί να ζητηθούν από τον χρήστη τα κάτωθι προσωπικά στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας, Αριθμός τηλεφώνου, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax), Χώρα προέλευσης και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail address). Το Freemeteo χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας στον χρήστη με ικανοποιητικό τρόπο και προκειμένου να ενημερώνει τον χρήστη σχετικά με νέες υπηρεσίες.


 3. Διόρθωση και/ ή Διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων: Το Freemeteo παρέχει στους χρήστες του το δικαίωμα να διαγράψουν, διορθώσουν ή ενημερώσουν τα στοιχεία των προσωπικών τους δεδομένων με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (e-mail) μέσω της σελίδας επικοινωνίας. Επιπλέον, το Freemeteo παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να αδρανοποιήσουν προσωρινά την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα, κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο.


 4. Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων: To Freemeteo εγγυάται ότι δεν θα πωλήσει, ενοικιάσει, ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του. Το Freemeteo θα προβεί στην αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτο πρόσωπο μόνο εάν ο χρήστης ρητά συμφωνήσει στην ως άνω αποκάλυψη ή εάν η ως άνω αποκάλυψη είναι απαραίτητη προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του χρήστη. Επιπλέον, το Freemeteo θα προβεί στην αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων όταν κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο, κατόπιν δικαστικής εντολής ή όταν κάποιος από τους χρήστες του παραβιάσει το παρόν Συμφωνητικό και/ ή τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας.


 5. Cookies: Το Freemeteo ενδέχεται να χρησιμοποιήσει cookies προκειμένου να αναγνωρίσει το χρήστη κάθε φορά που επισκέπτεται την ιστοσελίδα. Τα cookies είναι μικρά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία μεταφέρονται από το Freemeteo στον σκληρό δίσκο του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει είτε να αποδέχεται όλα τα cookies, είτε να ειδοποιείται κάθε φορά που cookies αποστέλλονται στον σκληρό του δίσκο ή να μην επιτρέπει την αποδοχή των cookies με μία απλή ρύθμιση στο διακομιστή (browser). 

  Ειδικότερα στην περίπτωση των cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτους μέσω του Freemeteo για την προβολή διαφημίσεων σύμφωνα με την τεχνική που ονομάζεται “interest-based advertising”, ή “behavioral advertising” αλλά και για περισσότερο έλεγχο από μέρους των χρηστών για τις παραπάνω διαφημιστικές τεχνικές, παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε το link: http://www.aboutads.info/choices/ 6. IP Addresses: Είναι πιθανόν να αποθηκευτεί η διεύθυνση IP (IP Address) του χρήστη για στατιστικούς και μόνο λόγους.


 7. Προστασία Ανηλίκων: Το Freemeteo έχει ως αρχή τη μη συλλογή προσωπικών δεδομένων ανηλίκων. Παρ’ όλα αυτά, το Freemeteo δεν είναι σε θέση να εξακριβώσει την πραγματική ηλικία των χρηστών του. Συνεπώς, το Freemeteo δεν ευθύνεται για την επίσκεψη ή την εγγραφή ανηλίκων στην ιστοσελίδα του. Το Freemeteo θα προβεί σε διαγραφή των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων το συντομότερο δυνατόν από την στιγμή που θα ειδοποιηθεί σχετικά. Εντούτοις, το Freemeteo συνιστά στους γονείς και σε όσους ασκούν την επιτροπεία ανηλίκων να ελέγχουν τα ανήλικα παιδιά τους και τη χρήση που κάνουν στο διαδίκτυο.


 8. Δέσμευση για την Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων: Το Freemeteo δεσμεύεται σε μία πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό το Freemeteo έχει εγκαταστήσει μηχανισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ο χρήστης παρέχει στην ιστοσελίδα. Παρ’ όλα αυτά, το Freemeteo δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι επικοινωνίες δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο υποκλοπής ή ότι τρίτοι δεν θα αποκτήσουν παράνομα πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.


 9. Τροποποιήσεις: Το Freemeteo διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού μετά από σχετική κοινοποίηση στους χρήστες. Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας μετά την ως άνω κοινοποίηση συνιστά αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών από τη πλευρά του χρήστη. Οι χρήστες παρακαλούνται να απέχουν από τη χρήση του Freemeteo εάν δεν συμφωνούν με το παρόν Συμφωνητικό.Γλώσσα: Η γλώσσα της παρούσας Σύμβασης είναι η αγγλική. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ του αγγλικού κειμένου και οποιασδήποτε μετάφρασης αυτού, θα υπερισχύσει η Αγγλική εκδοχή.Γλώσσα: Η γλώσσα της παρούσας Σύμβασης είναι η αγγλική. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ του αγγλικού κειμένου και οποιασδήποτε μετάφρασης αυτού, θα υπερισχύσει η Αγγλική εκδοχή.
 10. Γλώσσα: Η γλώσσα της παρούσας Σύμβασης είναι η αγγλική. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ του αγγλικού κειμένου και οποιασδήποτε μετάφρασης αυτού, θα υπερισχύσει η Αγγλική εκδοχή.